نظرسنجی

آیا از صفحه اینستاگرام تیام شبکه با آدرس instagram.com/tiamnetworks بازدید می‌کنید؟

Top Rack
Top Rack

سیستم سرمایشی سقفی Top-Rack (این محصول در لیست محصولات فعلی نیست) در این راهکار، واحد خنک کننده بر روی سقف رک قرار می گیرد و با هدایت هوا به داخل رک، شرایط دمایی مناسب را ایجاد می نماید. این راهکار در اتاق های سرور با محدودیت فضا و رک هایی با ظرفیت محدود، مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی های عمومی سیستم سرمایشی سقفی Top-Rack ♦ طراحی ویژه به منظور نصب بر روی سقف رک ♦ کولر صنعتی با کاربری تمام وقت (24 × 7) ♦ سیستم Turbo برای فن ...

مشاهده بیشتر...