نظرسنجی

آیا از محصولات تیام شبکه رضایت دارید

Cooling Technologies
Cooling Technologies

فناوری های سرمایشی شرکت تیام شبکه   ♦ سیستم انبساط مستقیم (Direct Expansion) ♦ سیستم آب سرد (Chilled Water)   سیستم انبساط مستقیم (Direct Expansion)   این فناوری که در مصارف خانگی به سیستم سرمایش گازی شهرت دارد، با استفاده از یک گاز مبرد به عنوان ماده واسط انتقال حرارت، حرارت محیط داخلی را جذب و به محیط خارجی انتقال می دهد. واحد داخلی سیستم DX از یک مکانیزم کاهش فشار و یک مبدل حرارتی موسوم به اواپراتور (Evaporator) تشکیل شده است. در م...

مشاهده بیشتر...