نظرسنجی

آیا از صفحه اینستاگرام تیام شبکه با آدرس instagram.com/tiamnetworks بازدید می‌کنید؟

In-Rack Cooling System
In-Rack Cooling System

سیستم سرمایشی In-Rack، واحدهای خنک کننده در بین رک‌ها یا در کنار آن‌ها قرار می‌گیرند و با هدایت هوای سرد از طرفین به داخل رک‌های کناری، باعث تعدیل دمای هوا می‌شوند. در این ساز و کار، محدودیت فضایی جهت ایجاد مرکز داده  در مکان‌هایی که امکان ایجاد اتاقک وجود ندارد، به میزان قابل توجهی کاهش می‌کند. همچنین در محل‌هایی که تعداد رک‌ها محدود است و نیازی به ایجاد مرکز داده نیست، با حل مسئلۀ سرمایش، اتاق سرور موجود را از تشکیل ...

مشاهده بیشتر...
مرتب سازی براساس :
نوع نمایش :
In-Rack (CW)-20kW
In-Rack (CW)-20kW
مشاهده جزئیات
In-Rack (CW)-20kW
امتیاز کاربران
کد محصول : TAC-207CW

سیستم سرمایشی In-Rack، واحدهای خنک کننده در بین رک ها یا در کنار آن ها قرار می گیرند و با هدایت هوای سرد از طرفین به داخل رک های کناری، باعث تعدیل دمای هوا می شوند.

در این ساز و کار، محدودیت فضایی جهت ایجاد مرکز داده در مکان هایی که امکان ایجاد اتاقک وجود ندارد، به میزان قابل توجهی کاهش می کند. همچنین در محل هایی که تعداد رک ها محدود است و نیازی به ایجاد مرکز داده نیست، با حل مسئلۀ سرمایش، اتاق سرور موجود را از تشکیل مرکز داده بی نیاز می سازد.

 

In-Rack (DX)-20kW
In-Rack (DX)-20kW
مشاهده جزئیات
In-Rack (DX)-20kW
امتیاز کاربران
کد محصول : TAC-207DX

سیستم سرمایشی In-Rack، واحدهای خنک کننده در بین رک ها یا در کنار آن ها قرار می گیرند و با هدایت هوای سرد از طرفین به داخل رک های کناری، باعث تعدیل دمای هوا می شوند.

در این ساز و کار، محدودیت فضایی جهت ایجاد مرکز داده در مکان هایی که امکان ایجاد اتاقک وجود ندارد، به میزان قابل توجهی کاهش می کند. همچنین در محل هایی که تعداد رک ها محدود است و نیازی به ایجاد مرکز داده نیست، با حل مسئلۀ سرمایش، اتاق سرور موجود را از تشکیل مرکز داده بی نیاز می سازد.

صفحه 1 از 1