محصولات

نظرسنجی

نحوه آشنایی شما با شرکت تیام شبکه از چه طریقی بوده است؟

سیستم سرمایشی In-Rack یا In-Rack Cooling System
سیستم سرمایشی In-Rack یا In-Rack Cooling System

سیستم سرمایشی In-Rack، واحدهای خنک کننده در بین رک‌ها یا در کنار آن‌ها قرار می‌گیرند و با هدایت هوای سرد از طرفین به داخل رک‌های کناری، باعث تعدیل دمای هوا می‌شوند. در این ساز و کار، محدودیت فضایی جهت ایجاد مرکز داده  در مکان‌هایی که امکان ایجاد اتاقک وجود ندارد، به میزان قابل توجهی کاهش می‌کند. همچنین در محل‌هایی که تعداد رک‌ها محدود است و نیازی به ایجاد مرکز داده نیست، با حل مسئلۀ سرمایش، اتاق سرور موجود را از تشکیل ...

مشاهده بیشتر...
مرتب سازی براساس :
نوع نمایش :
سیستم سرمایشی ( کولینگ ) In-Rack مرکز داده ( سازگار با فناور...
سیستم سرمایشی ( کولینگ ) In-Rack مرکز داده ( سازگار با فناوری CW ) 20kW- مدل TAC-207CW
مشاهده جزئیات

سیستم سرمایشی In-Rack، واحدهای خنک کننده در بین رک ها یا در کنار آن ها قرار می گیرند و با هدایت هوای سرد از طرفین به داخل رک های کناری، باعث تعدیل دمای هوا می شوند.

در این ساز و کار، محدودیت فضایی جهت ایجاد مرکز داده در مکان هایی که امکان ایجاد اتاقک وجود ندارد، به میزان قابل توجهی کاهش می کند. همچنین در محل هایی که تعداد رک ها محدود است و نیازی به ایجاد مرکز داده نیست، با حل مسئلۀ سرمایش، اتاق سرور موجود را از تشکیل مرکز داده بی نیاز می سازد.

 

سیستم سرمایشی ( کولینگ ) In-Rack مرکز داده ( سازگار با فناور...
سیستم سرمایشی ( کولینگ ) In-Rack مرکز داده ( سازگار با فناوری DX ) 20kW- مدل  TAC-207DX
مشاهده جزئیات

سیستم سرمایشی In-Rack، واحدهای خنک کننده در بین رک ها یا در کنار آن ها قرار می گیرند و با هدایت هوای سرد از طرفین به داخل رک های کناری، باعث تعدیل دمای هوا می شوند.

در این ساز و کار، محدودیت فضایی جهت ایجاد مرکز داده در مکان هایی که امکان ایجاد اتاقک وجود ندارد، به میزان قابل توجهی کاهش می کند. همچنین در محل هایی که تعداد رک ها محدود است و نیازی به ایجاد مرکز داده نیست، با حل مسئلۀ سرمایش، اتاق سرور موجود را از تشکیل مرکز داده بی نیاز می سازد.

صفحه 1 از 1