نظرسنجی

آیا از صفحه اینستاگرام تیام شبکه با آدرس instagram.com/tiamnetworks بازدید می‌کنید؟

In-Row Cooling Systems
In-Row Cooling Systems

در این راهکار سرمایشی، واحد‌های خنک کننده در بین رک‌ها قرار می‌گیرند و با هدایت هوای سرد به جلو، باعث تعدیل دمای هوای رک‌هایردیف مقابل می‌شوند. فناوری سرمایشی In-Row، با درنظر گرفتن ملاحظات فنی و مهندسی و با قرار گرفتن در میان رک‌ها، سرمای تولید شده را به جلو و داخل راهروی سرد هدایت می‌کند.       ویژگی‌های عمومی سیستم‌های سرمایشی  In-Row طراحی ویژه به‌منظور نصب در میان رک‌ها طراحی ویژه به‌من...

مشاهده بیشتر...
مرتب سازی براساس :
نوع نمایش :
In-Row(CW)-40kW
In-Row(CW)-40kW
مشاهده جزئیات
In-Row(CW)-40kW
امتیاز کاربران
کد محصول : TAC-409CW

در این راهکار سرمایشی، واحدهای خنک کننده در بین رک ها قرار می گیرند و با هدایت هوای سرد به جلو، باعث تعدیل دمای هوای رک های ردیف مقابل می شوند. فناوری سرمایشی In-Row، با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و مهندسی و با قرار گرفتن در میان رک ها، سرمای تولید شده را به جلو و داخل راهروی سرد هدایت می کند.

In-Row(Blank Spacer)
In-Row(Blank Spacer)
مشاهده جزئیات
In-Row(Blank Spacer)
امتیاز کاربران
کد محصول : TAC-009

با توجه به برنامه اجرای زیرساخت و درنظر گرفتن توسعه آتی یک مرکز داده، مسئولین مراکز داده برخی موارد ترجیح میدهند تا از ابتدا زیرساخت کامل را اجرا نکنند و با هزینه سنگین زیرساختی که حداقل طی چند سال آتی به آن نیاز ندارند، روبرو نشوند. با توجه به این موضوع اتاقک­های سرد و گرم شرکت تیام شبکه به نحوی طراحی میشوند تا قابلیت توسعه آتی را فراهم ­سازند.

In-Row(CW)-20kW
In-Row(CW)-20kW
مشاهده جزئیات
In-Row(CW)-20kW
امتیاز کاربران
کد محصول : TAC-209CW

در این راهکار سرمایشی، واحدهای خنک کننده در بین رک ها قرار می گیرند و با هدایت هوای سرد به جلو، باعث تعدیل دمای هوای رک های ردیف مقابل می شوند. فناوری سرمایشی In-Row، با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و مهندسی و با قرار گرفتن در میان رک ها، سرمای تولید شده را به جلو و داخل راهروی سرد هدایت می کند.

In-Row(DX)-20kW
In-Row(DX)-20kW
مشاهده جزئیات
In-Row(DX)-20kW
امتیاز کاربران
کد محصول : TAC-209DX

در این راهکار سرمایشی، واحدهای خنک کننده در بین رک ها قرار می گیرند و با هدایت هوای سرد به جلو، باعث تعدیل دمای هوای رک های ردیف مقابل می شوند. فناوری سرمایشی In-Row، با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و مهندسی و با قرار گرفتن در میان رک ها، سرمای تولید شده را به جلو و داخل راهروی سرد هدایت می کند.

صفحه 1 از 1