محصولات

نظرسنجی

نحوه آشنایی شما با شرکت تیام شبکه از چه طریقی بوده است؟

سیستم‌های سرمایشی In-Row یا In-Row Cooling System
سیستم‌های سرمایشی In-Row یا In-Row Cooling System

در این راهکار سرمایشی، واحد‌های خنک کننده در بین رک‌ها قرار می‌گیرند و با هدایت هوای سرد به جلو، باعث تعدیل دمای هوای رک‌هایردیف مقابل می‌شوند. سیستم سرمایشی In-Row، با درنظر گرفتن ملاحظات فنی و مهندسی و با قرار گرفتن در میان رک‌ها، سرمای تولید شده را به جلو و داخل راهروی سرد هدایت می‌کند.       ویژگی‌های عمومی سیستم‌های سرمایشی  In-Row طراحی ویژه به‌منظور نصب در میان رک‌ها طراحی ویژه به‌منظ...

مشاهده بیشتر...
مرتب سازی براساس :
نوع نمایش :
سیستم سرمایشی ( کولینگ ) In-row مرکز داده ( سازگار با فناور...
سیستم سرمایشی ( کولینگ ) In-row مرکز داده  ( سازگار با فناوری DX ) 20kW- مدل +TAC-209DX
مشاهده جزئیات

سیستم سرمایش TAC-209DX+ با استفاده از PLC کنترلی پایدار را برای سیستم سرمایش به ارمغان می‌آورد. این سیستم با استفاده از کنترل PID با دقت بسیار بالا، در تمامی طول سال فشار سیستم را ثابت نگه می‌دارد. سیستم سرمایشی یا کولینگ مرکز داده In-row ( سازگار با فناوری DX ) قابلیت اتصال به کنسول‌های مانیتورینگ زیرساخت مرکز داده DCIM را دارد.

سیستم سرمایشی ( کولینگ ) In-Row مرکز داده ( سازگار با فناوری...
سیستم سرمایشی ( کولینگ ) In-Row مرکز داده ( سازگار با فناوری CW ) 40kW- مدل TAC-409CW
مشاهده جزئیات

در این راهکار سرمایشی، واحدهای خنک کننده در بین رک ها قرار می گیرند و با هدایت هوای سرد به جلو، باعث تعدیل دمای هوای رک های ردیف مقابل می شوند. فناوری سرمایشی In-Row، با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و مهندسی و با قرار گرفتن در میان رک ها، سرمای تولید شده را به جلو و داخل راهروی سرد هدایت می کند.

سیستم سرمایشی ( کولینگ ) In-Row مرکز داده - ( Blank Spacer ) 20kW- مدل ...
سیستم سرمایشی ( کولینگ ) In-Row مرکز داده - ( Blank Spacer ) 20kW- مدل TAC-009
مشاهده جزئیات

با توجه به برنامه اجرای زیرساخت و درنظر گرفتن توسعه آتی یک مرکز داده، مسئولین مراکز داده برخی موارد ترجیح میدهند تا از ابتدا زیرساخت کامل را اجرا نکنند و با هزینه سنگین زیرساختی که حداقل طی چند سال آتی به آن نیاز ندارند، روبرو نشوند. با توجه به این موضوع اتاقک­های سرد و گرم شرکت تیام شبکه به نحوی طراحی میشوند تا قابلیت توسعه آتی را فراهم ­سازند.

سیستم سرمایشی ( کولینگ ) In-Row مرکز داده ( سازگار با فناوری...
سیستم سرمایشی ( کولینگ ) In-Row مرکز داده ( سازگار با فناوری CW ) 20kW- مدل TAC-209CW
مشاهده جزئیات

در این راهکار سرمایشی، واحدهای خنک کننده در بین رک ها قرار می گیرند و با هدایت هوای سرد به جلو، باعث تعدیل دمای هوای رک های ردیف مقابل می شوند. فناوری سرمایشی In-Row، با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و مهندسی و با قرار گرفتن در میان رک ها، سرمای تولید شده را به جلو و داخل راهروی سرد هدایت می کند.

سیستم سرمایشی ( کولینگ ) In-Row مرکز داده ( سازگار با فناوری...
سیستم سرمایشی ( کولینگ ) In-Row مرکز داده ( سازگار با فناوری DX ) 20kW- مدل TAC-209DX
مشاهده جزئیات

در این راهکار سرمایشی، واحدهای خنک کننده در بین رک ها قرار می گیرند و با هدایت هوای سرد به جلو، باعث تعدیل دمای هوای رک های ردیف مقابل می شوند. فناوری سرمایشی In-Row، با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و مهندسی و با قرار گرفتن در میان رک ها، سرمای تولید شده را به جلو و داخل راهروی سرد هدایت می کند.

صفحه 1 از 1