نظرسنجی

آیا از صفحه اینستاگرام تیام شبکه به آدرس instagram.com/tiamnetworks بازدید می‌کنید؟

Battery Monitoring Systems
Battery Monitoring Systems

این نوع سیستم‌ها که بیشتر با دیدگاه هوشمندسازی ساختمان تهیه می‌شوند BMS (Building Management System) نام دارند و با توجه به اینکه عمدتاً برای کل ساختمان در نظر گرفته می‌شوند، هزینه‌های مالی سنگینی را در کنار زمان زیاد جهت مطالعات ساختمان مد نظر و سناریونویسی به سازمان‌ها تحمیل می‌کند. این شــرکت با توجـــه به اهمیـــت ایــن موضـــوع و با شناخــــت فنی دقیق نســـبت به مرکــز داده محصولاتی با عنوان سامانه کنتــــرل و مانیتــوریــــــن...

مشاهده بیشتر...
مرتب سازی براساس :
نوع نمایش :
Battery Monitoring Systems
Battery Monitoring Systems
مشاهده جزئیات
Battery Monitoring Systems
امتیاز کاربران
کد محصول : TDM-BCM

این نوع سیستم‌ها که بیشتر با دیدگاه هوشمندسازی ساختمان تهیه می‌شوند BMS (Building Management System) نام دارند و با توجه به اینکه عمدتاً برای کل ساختمان در نظر گرفته می‌شوند، هزینه‌های مالی سنگینی را در کنار زمان زیاد جهت مطالعات ساختمان مد نظر و سناریونویسی به سازمان‌ها تحمیل می‌کند.
این شــرکت با توجـــه به اهمیـــت ایــن موضـــوع و با شناخــــت فنی دقیق نســـبت به مرکــز داده محصولاتی با عنوان سامانه کنتــــرل و مانیتــوریــــــنـــگ زیرســـاخـــــت‌های فــــیـــزیـــکی ‌مرکـــــز داده DCIM (Data Center Infrastructure Management)را طراحی و عرضه کرده‌ است. این مهم باعث می‌شود تا مدیران فناوری اطلاعات سازمان‌ها در زمانی کوتاه‌تر  و با پرداخت هزینه‌های به مراتب کمتر، محصولی کاربردی را که به صورت خاص در مرکز داده و صنعت IT تهیه و ارائه شده است، استفاده کنند. DCIM، راهکار نظارت و کنترل بر مرکز داده و نیز پارامترهای محیطی ضروری را در قالب یک سیستم یکپارچه با قابلیت ثبت رخداد و ارسال هشدار به کاربران تعریف شده در سیستم ارائه داده است که در این فصل به شرح مشخصات فنی این محصولات می‌پردازیم.

صفحه 1 از 1