محصولات

نظرسنجی

نحوه آشنایی شما با شرکت تیام شبکه از چه طریقی بوده است؟

سیستم‌ های مانیتورینگ باتری UPS
سیستم‌ های مانیتورینگ باتری UPS

UPS Battery Monitoring Systems سیستم مانیتورینگ باتری UPS،  مانیتورینگ تمامی پارامترهای حیاتی باتری های دستگاه UPS بر روی بستر شبکه پایش وضعیت باتری ها بر روی سامانه توسط متصدی سیستم این امکان را فراهم می سازد که بتواند اطلاعاتی از طول عمر باتری ها و عملکرد مطلوب آن اطمینان حاصل نماید. شرکت تیام شبکه با در نظر گرفتن محصول باتری مانیتورینگ در سبد کالای خود این شرایط را برای اپراتور سیستم مانیتورینگ فراهم ساخته است.

مشاهده بیشتر...
مرتب سازی براساس :
نوع نمایش :
سیستم‌ مانیتورینگ باتری UPS
سیستم‌ مانیتورینگ باتری UPS
مشاهده جزئیات
سیستم‌ مانیتورینگ باتری UPS
امتیاز کاربران
کد محصول : TDM-BMG-8

این سیستم‌ها پایش وضعیت باتری‌ها بر روی سامانه توسط متصدی سیستم این امکان را فراهم می‌سازد که بتواند اطلاعاتی از طول عمر باتری‌ها و عملکرد مطلوب آن اطمینان حاصل نماید. شرکت تیام شبکه با در نظر گرفتن محصول باتری مانیتورینگ در سبد کالای خود این شرایط را برای اپراتور سیستم مانیتورینگ فراهم ساخته است.

Battery Monitoring Systems
Battery Monitoring Systems
مشاهده جزئیات
Battery Monitoring Systems
امتیاز کاربران
کد محصول : TDM-BCM

این سیستم‌ها پایش وضعیت باتری‌ها بر روی سامانه توسط متصدی سیستم این امکان را فراهم می‌سازد که بتواند اطلاعاتی از طول عمر باتری‌ها و عملکرد مطلوب آن اطمینان حاصل نماید. شرکت تیام شبکه با در نظر گرفتن محصول باتری مانیتورینگ در سبد کالای خود این شرایط را برای اپراتور سیستم مانیتورینگ فراهم ساخته است.

صفحه 1 از 1