نظرسنجی

نحوه آشنایی شما با شرکت تیام شبکه از چه طریقی بوده است؟

یو پی اس بدون ترانس یا Transformer Less
یو پی اس بدون ترانس یا Transformer Less

یو پی اس ‌های بدون ترانس (Transformer Less) دارای تکنولوژی جدید و به روزتری بوده و در طراحی و ساخت این محصولات از قطعات الکترونیک قدرت به جای تکنولوژی ترانس استفاده شده است. تلفات کمتر، میزان بازدهی بیشتر و میزان مصرف برق کمتر نسبت به یو پی اس های ترانس‌دار از مزایای استفاده از این یو پی اس ها می‌باشد. این نوع از یو پی اس ‌ها دارای تنوع محصولات بیشتری نسبت به یو پی اس های ترانس‌دار بوده و از 1 تا 500 کیلو ولت آمپر عرضه می‌شوند.     ...

مشاهده بیشتر...
مرتب سازی براساس :
نوع نمایش :
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) پر قدرت مستقل- مدل TUP (3100H...
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) پر قدرت مستقل- مدل TUP (3100H ... 3500H)
مشاهده جزئیات

UPSهای بدون ترانس دارای تکنولوژی جدید و به روزتری هستند و در طراحی و ساخت این محصولات از قطعات الکترونیک قدرت به جای تکنولوژی ترانس استفاده شده است. تلفات کمتر، میزان بازدهی بیشتر و میزان مصرف برق کمتر نسبت به UPSهای ترانس دار از مزایای استفاده از این UPSها است. این نوع از UPSها دارای تنوع محصولات بیشتری نسبت به UPSهای ترانس دار بوده و از ۱ تا ۵۰۰ کیلو ولت آمپر عرضه میشوند.

یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) پر قدرت مستقل- مدل TUP (3010H...
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) پر قدرت مستقل- مدل TUP (3010H ... 3080H)
مشاهده جزئیات
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) پر قدرت مستقل- مدل TUP (3010H...
امتیاز کاربران
کد محصول : TUP (3010H ... 3080H)

UPSهای بدون ترانس دارای تکنولوژی جدید و به روزتری هستند و در طراحی و ساخت این محصولات از قطعات الکترونیک قدرت به جای تکنولوژی ترانس استفاده شده است. تلفات کمتر، میزان بازدهی بیشتر و میزان مصرف برق کمتر نسبت به UPSهای ترانس دار از مزایای استفاده از این UPSها است. این نوع از UPSها دارای تنوع محصولات بیشتری نسبت به UPSهای ترانس دار بوده و از ۱ تا ۵۰۰ کیلو ولت آمپر عرضه میشوند.

یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) مستقل Compact Power یا CP- مدل T...
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) مستقل Compact Power  یا CP- مدل TUP (3010C ... 3080C)
مشاهده جزئیات
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) مستقل Compact Power یا CP- مدل T...
امتیاز کاربران
کد محصول : TUP (3010C ... 3080C)

UPSهای بدون ترانس دارای تکنولوژی جدید و به روزتری هستند و در طراحی و ساخت این محصولات از قطعات الکترونیک قدرت به جای تکنولوژی ترانس استفاده شده است. تلفات کمتر، میزان بازدهی بیشتر و میزان مصرف برق کمتر نسبت به UPSهای ترانس دار از مزایای استفاده از این UPSها است. این نوع از UPSها دارای تنوع محصولات بیشتری نسبت به UPSهای ترانس دار بوده و از ۱ تا ۵۰۰ کیلو ولت آمپر عرضه میشوند.

یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) رکمونت مستقل- مدل TUP (1006R ...
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) رکمونت مستقل- مدل TUP (1006R ... 2010R)
مشاهده جزئیات
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) رکمونت مستقل- مدل TUP (1006R ...
امتیاز کاربران
کد محصول : TUP (1006R ... 2010R)

UPSهای بدون ترانس دارای تکنولوژی جدید و به روزتری هستند و در طراحی و ساخت این محصولات از قطعات الکترونیک قدرت به جای تکنولوژی ترانس استفاده شده است. تلفات کمتر، میزان بازدهی بیشتر و میزان مصرف برق کمتر نسبت به UPSهای ترانس دار از مزایای استفاده از این UPSها است. این نوع از UPSها دارای تنوع محصولات بیشتری نسبت به UPSهای ترانس دار بوده و از ۱ تا ۵۰۰ کیلو ولت آمپر عرضه میشوند.

یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) رکمونت مستقل- مدل TUP (1001R ...
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) رکمونت مستقل- مدل TUP (1001R ... 1003R)
مشاهده جزئیات
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) رکمونت مستقل- مدل TUP (1001R ...
امتیاز کاربران
کد محصول : TUP (1001R ... 1003R)

UPSهای بدون ترانس دارای تکنولوژی جدید و به روزتری هستند و در طراحی و ساخت این محصولات از قطعات الکترونیک قدرت به جای تکنولوژی ترانس استفاده شده است. تلفات کمتر، میزان بازدهی بیشتر و میزان مصرف برق کمتر نسبت به UPSهای ترانس دار از مزایای استفاده از این UPSها است. این نوع از UPSها دارای تنوع محصولات بیشتری نسبت به UPSهای ترانس دار بوده و از ۱ تا ۵۰۰ کیلو ولت آمپر عرضه میشوند.

یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) کم قدرت مستقل- مدل TUP (1006L...
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) کم قدرت مستقل- مدل TUP (1006L ... 2020L)
مشاهده جزئیات
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) کم قدرت مستقل- مدل TUP (1006L...
امتیاز کاربران
کد محصول : TUP (1006L ... 2020L)

UPSهای بدون ترانس دارای تکنولوژی جدید و به روزتری هستند و در طراحی و ساخت این محصولات از قطعات الکترونیک قدرت به جای تکنولوژی ترانس استفاده شده است. تلفات کمتر، میزان بازدهی بیشتر و میزان مصرف برق کمتر نسبت به UPSهای ترانس دار از مزایای استفاده از این UPSها است. این نوع از UPSها دارای تنوع محصولات بیشتری نسبت به UPSهای ترانس دار بوده و از ۱ تا ۵۰۰ کیلو ولت آمپر عرضه میشوند.

یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) کم قدرت مستقل- مدل TUP (1001...
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه )  کم قدرت مستقل- مدل TUP (1001L ... 1003L)
مشاهده جزئیات
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) کم قدرت مستقل- مدل TUP (1001...
امتیاز کاربران
کد محصول : TUP (1001L ... 1003L)

UPSهای بدون ترانس دارای تکنولوژی جدید و به روزتری هستند و در طراحی و ساخت این محصولات از قطعات الکترونیک قدرت به جای تکنولوژی ترانس استفاده شده است. تلفات کمتر، میزان بازدهی بیشتر و میزان مصرف برق کمتر نسبت به UPSهای ترانس دار از مزایای استفاده از این UPSها است. این نوع از UPSها دارای تنوع محصولات بیشتری نسبت به UPSهای ترانس دار بوده و از ۱ تا ۵۰۰ کیلو ولت آمپر عرضه میشوند.

صفحه 1 از 1