نظرسنجی

نحوه آشنایی شما با شرکت تیام شبکه از چه طریقی بوده است؟

یو پی اس مستقل (STANDALONE UPS‌)
یو پی اس مستقل (STANDALONE UPS‌)

یو پی اس های مستقل (STANDALONE UPS‌) به دو دسته زیر تقسیم می شوند:  یو پی اس ‌های ترانس‌دار (Transformer Base) یو پی اس ‌های بدون ترانس (Transformer Less)    

مشاهده بیشتر...
مرتب سازی براساس :
نوع نمایش :
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) پر قدرت مستقل- مدل TUP (3100H...
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) پر قدرت مستقل- مدل TUP (3100H ... 3500H)
مشاهده جزئیات

UPSهای بدون ترانس دارای تکنولوژی جدید و به روزتری هستند و در طراحی و ساخت این محصولات از قطعات الکترونیک قدرت به جای تکنولوژی ترانس استفاده شده است. تلفات کمتر، میزان بازدهی بیشتر و میزان مصرف برق کمتر نسبت به UPSهای ترانس دار از مزایای استفاده از این UPSها است. این نوع از UPSها دارای تنوع محصولات بیشتری نسبت به UPSهای ترانس دار بوده و از ۱ تا ۵۰۰ کیلو ولت آمپر عرضه میشوند.

یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) پر قدرت مستقل- مدل TUP (3010H...
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) پر قدرت مستقل- مدل TUP (3010H ... 3080H)
مشاهده جزئیات
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) پر قدرت مستقل- مدل TUP (3010H...
امتیاز کاربران
کد محصول : TUP (3010H ... 3080H)

UPSهای بدون ترانس دارای تکنولوژی جدید و به روزتری هستند و در طراحی و ساخت این محصولات از قطعات الکترونیک قدرت به جای تکنولوژی ترانس استفاده شده است. تلفات کمتر، میزان بازدهی بیشتر و میزان مصرف برق کمتر نسبت به UPSهای ترانس دار از مزایای استفاده از این UPSها است. این نوع از UPSها دارای تنوع محصولات بیشتری نسبت به UPSهای ترانس دار بوده و از ۱ تا ۵۰۰ کیلو ولت آمپر عرضه میشوند.

یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) مستقل Compact Power یا CP- مدل T...
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) مستقل Compact Power  یا CP- مدل TUP (3010C ... 3080C)
مشاهده جزئیات
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) مستقل Compact Power یا CP- مدل T...
امتیاز کاربران
کد محصول : TUP (3010C ... 3080C)

UPSهای بدون ترانس دارای تکنولوژی جدید و به روزتری هستند و در طراحی و ساخت این محصولات از قطعات الکترونیک قدرت به جای تکنولوژی ترانس استفاده شده است. تلفات کمتر، میزان بازدهی بیشتر و میزان مصرف برق کمتر نسبت به UPSهای ترانس دار از مزایای استفاده از این UPSها است. این نوع از UPSها دارای تنوع محصولات بیشتری نسبت به UPSهای ترانس دار بوده و از ۱ تا ۵۰۰ کیلو ولت آمپر عرضه میشوند.

یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) رکمونت مستقل- مدل TUP (1006R ...
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) رکمونت مستقل- مدل TUP (1006R ... 2010R)
مشاهده جزئیات
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) رکمونت مستقل- مدل TUP (1006R ...
امتیاز کاربران
کد محصول : TUP (1006R ... 2010R)

UPSهای بدون ترانس دارای تکنولوژی جدید و به روزتری هستند و در طراحی و ساخت این محصولات از قطعات الکترونیک قدرت به جای تکنولوژی ترانس استفاده شده است. تلفات کمتر، میزان بازدهی بیشتر و میزان مصرف برق کمتر نسبت به UPSهای ترانس دار از مزایای استفاده از این UPSها است. این نوع از UPSها دارای تنوع محصولات بیشتری نسبت به UPSهای ترانس دار بوده و از ۱ تا ۵۰۰ کیلو ولت آمپر عرضه میشوند.

یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) رکمونت مستقل- مدل TUP (1001R ...
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) رکمونت مستقل- مدل TUP (1001R ... 1003R)
مشاهده جزئیات
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) رکمونت مستقل- مدل TUP (1001R ...
امتیاز کاربران
کد محصول : TUP (1001R ... 1003R)

UPSهای بدون ترانس دارای تکنولوژی جدید و به روزتری هستند و در طراحی و ساخت این محصولات از قطعات الکترونیک قدرت به جای تکنولوژی ترانس استفاده شده است. تلفات کمتر، میزان بازدهی بیشتر و میزان مصرف برق کمتر نسبت به UPSهای ترانس دار از مزایای استفاده از این UPSها است. این نوع از UPSها دارای تنوع محصولات بیشتری نسبت به UPSهای ترانس دار بوده و از ۱ تا ۵۰۰ کیلو ولت آمپر عرضه میشوند.

یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) کم قدرت مستقل- مدل TUP (1006L...
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) کم قدرت مستقل- مدل TUP (1006L ... 2020L)
مشاهده جزئیات
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) کم قدرت مستقل- مدل TUP (1006L...
امتیاز کاربران
کد محصول : TUP (1006L ... 2020L)

UPSهای بدون ترانس دارای تکنولوژی جدید و به روزتری هستند و در طراحی و ساخت این محصولات از قطعات الکترونیک قدرت به جای تکنولوژی ترانس استفاده شده است. تلفات کمتر، میزان بازدهی بیشتر و میزان مصرف برق کمتر نسبت به UPSهای ترانس دار از مزایای استفاده از این UPSها است. این نوع از UPSها دارای تنوع محصولات بیشتری نسبت به UPSهای ترانس دار بوده و از ۱ تا ۵۰۰ کیلو ولت آمپر عرضه میشوند.

یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) کم قدرت مستقل- مدل TUP (1001...
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه )  کم قدرت مستقل- مدل TUP (1001L ... 1003L)
مشاهده جزئیات
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) کم قدرت مستقل- مدل TUP (1001...
امتیاز کاربران
کد محصول : TUP (1001L ... 1003L)

UPSهای بدون ترانس دارای تکنولوژی جدید و به روزتری هستند و در طراحی و ساخت این محصولات از قطعات الکترونیک قدرت به جای تکنولوژی ترانس استفاده شده است. تلفات کمتر، میزان بازدهی بیشتر و میزان مصرف برق کمتر نسبت به UPSهای ترانس دار از مزایای استفاده از این UPSها است. این نوع از UPSها دارای تنوع محصولات بیشتری نسبت به UPSهای ترانس دار بوده و از ۱ تا ۵۰۰ کیلو ولت آمپر عرضه میشوند.

یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) پرقدرت ترانسفورمر دار م...
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) پرقدرت ترانسفورمر دار مستقل- مدل TUP (3100T... 3800T)
مشاهده جزئیات
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) پرقدرت ترانسفورمر دار م...
امتیاز کاربران
کد محصول : TUP (3100T ... 3800T)

توان ارائه شده برای UPSهای ترانس دار از ١ تا ٨٠٠ کیلوولت آمپر را پوشش میدهد. ارائه Power Factor خروجی ٠.٩ و راندمان ۹۶٪، این UPS را از محصولات مشابه دیگر مجزا میکند.

 

مدل های ارائه شده برای UPSهای ترانس دار:

  • Low Power Transformer Base Series : LT SERIES
  • High Power Transformer Base Series  : HT SERIES
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) پر قدرت ترانسفورمر دار ...
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) پر قدرت ترانسفورمر دار مستقل- مدل  TUP (3010T ... 3080T)
مشاهده جزئیات
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) پر قدرت ترانسفورمر دار ...
امتیاز کاربران
کد محصول : TUP (3010T ... 3080T)

توان ارائه شده برای UPSهای ترانس دار از ١ تا ٨٠٠ کیلوولت آمپر را پوشش میدهد. ارائه Power Factor خروجی ٠.٩ و راندمان ۹۶٪، این UPS را از محصولات مشابه دیگر مجزا میکند.

 

مدل های ارائه شده برای UPSهای ترانس دار:

  • Low Power Transformer Base Series : LT SERIES
  • High Power Transformer Base Series  : HT SERIES
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) کم قدرت ترانسفورمر دار ...
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) کم قدرت ترانسفورمر دار مستقل- مدل TUP (1001T ... 1015T)
مشاهده جزئیات
یو پی اس ( منبع تغذیه بدون وقفه ) کم قدرت ترانسفورمر دار ...
امتیاز کاربران
کد محصول : TUP (1001T ... 1015T)

توان ارائه شده برای UPSهای ترانس دار از ١ تا ٨٠٠ کیلوولت آمپر را پوشش میدهد. ارائه Power Factor خروجی ٠.٩ و راندمان ۹۶٪، این UPS را از محصولات مشابه دیگر مجزا میکند.

 

مدل های ارائه شده برای UPSهای ترانس دار:

  • Low Power Transformer Base Series : LT SERIES
  • High Power Transformer Base Series  : HT SERIES
صفحه 1 از 1