محصولات

نظرسنجی

آیا از صفحه اینستاگرام تیام شبکه با آدرس instagram.com/tiamnetworks بازدید می‌کنید؟

مرکز داده سیار iBOX
مرکز داده سیار iBOX

نیازهای جامعۀ فناوری اطلاعات همواره در حال تغییر است و سرعت رشد این صنعت چه در حوزۀ سخت افزار و چه نرم افزار بسیار بالاتر از دیگر صنایع است. در نتیجه برای پاسخگویی به این نیازها، باید با تغییر و پیشرفت در فناوری، همگام شد. بخش عمده ای از نگرانی های کارشناسان و مدیران IT به محدودیت های فضایی موجود در مرکز داده و همچنین میزان سرمایه و هزینه های عملیاتی و نگهداری مربوط به آن، برمی گردد که فراهم آوردن مرکز دادۀ سیار می تواند پاسخگوی بخش وسیعی از...

مشاهده بیشتر...
مرتب سازی براساس :
نوع نمایش :
کانتینر 40 فوت
کانتینر 40 فوت
مشاهده جزئیات
کانتینر 40 فوت
امتیاز کاربران
کد محصول : iBOX-40

مرکز دادۀ سیار (CDC (Containerized Data Center مجموعه ای از زیر ساخت ها و تجهیزاتی است که به عنوان زیرمجموعه ای از مرکز دادۀ سیار (MDC (Mobile Data Center محسوب می شود. این نوع مرکز داده، برای نگهداری داده های یک سازمان در محیطی کنترل شده استفاده می شود و در درون یک کانتینر استاندارد تعبیه شده است. هدف اصلی از تولید و عرضۀ چنین محصولی، ایجاد امکان نصب و راه اندازی سریع مرکز داده و همچنین قابلیت جابه جایی آن است.

مرکز دادۀ سیار یک راهکار قابل حمل، برای پیاده سازی مرکز داده است. این روش جایگزینی برای مرکز دادۀ ثابت است و در هر مکانی که نیاز به پیاده سازی یک مرکز دادۀ قابل حمل باشد، برپا می شود.

یک مرکز دادۀ ثابت از چند بخش اساسی شامل سازۀ فیزیکی، رک ها، اتاق کنترل (NOC)، شبکۀ برق، اعلام و اطفای حریق، سرمایش، امنیت و مانیتورینگ و ... تشکیل می شود. اما در مرکز دادۀ سیار به عنوان رویکرد جدید طراحان، تمامی اجزای اصلی تشکیل دهنده به صورت ماژول های متمایز شده در آمده است.

مرکز دادۀ سیار شامل دو نوع اصلی هستند. نوع رایج مرکز دادۀ سیار، با عنوان مرکز دادۀ کانتینری و یا مرکز دادۀ سیار قابل حمل شناخته می شوند که شامل تجهیزات مرکز داده (سرورها، تجهیزات شبکه و ذخیره سازی) در داخل یک کانتینر استاندارد است. نوع دیگر مرکز دادۀ سیار شامل مجموعه ای از کانتینرهایی است که هر یک بخشی از ماژول های مورد نیاز را در بر دارد و بر اساس حجم مورد نیاز در محل مورد نظر نصب می شود.

کانتینر 20 فوت
کانتینر 20 فوت
مشاهده جزئیات
کانتینر 20 فوت
امتیاز کاربران
کد محصول : iBOX-20

مرکز دادۀ سیار (CDC (Containerized Data Center مجموعه ای از زیر ساخت ها و تجهیزاتی است که به عنوان زیرمجموعه ای از مرکز دادۀ سیار (MDC (Mobile Data Center محسوب می شود. این نوع مرکز داده، برای نگهداری داده های یک سازمان در محیطی کنترل شده استفاده می شود و در درون یک کانتینر استاندارد تعبیه شده است. هدف اصلی از تولید و عرضۀ چنین محصولی، ایجاد امکان نصب و راه اندازی سریع مرکز داده و همچنین قابلیت جابه جایی آن است.

مرکز دادۀ سیار یک راهکار قابل حمل، برای پیاده سازی مرکز داده است. این روش جایگزینی برای مرکز دادۀ ثابت است و در هر مکانی که نیاز به پیاده سازی یک مرکز دادۀ قابل حمل باشد، برپا می شود.

یک مرکز دادۀ ثابت از چند بخش اساسی شامل سازۀ فیزیکی، رک ها، اتاق کنترل (NOC)، شبکۀ برق، اعلام و اطفای حریق، سرمایش، امنیت و مانیتورینگ و ... تشکیل می شود. اما در مرکز دادۀ سیار به عنوان رویکرد جدید طراحان، تمامی اجزای اصلی تشکیل دهنده به صورت ماژول های متمایز شده در آمده است.

مرکز دادۀ سیار شامل دو نوع اصلی هستند. نوع رایج مرکز دادۀ سیار، با عنوان مرکز دادۀ کانتینری و یا مرکز دادۀ سیار قابل حمل شناخته می شوند که شامل تجهیزات مرکز داده (سرورها، تجهیزات شبکه و ذخیره سازی) در داخل یک کانتینر استاندارد است. نوع دیگر مرکز دادۀ سیار شامل مجموعه ای از کانتینرهایی است که هر یک بخشی از ماژول های مورد نیاز را در بر دارد و بر اساس حجم مورد نیاز در محل مورد نظر نصب می شود.

کانتینر 20 فوت
کانتینر 20 فوت
مشاهده جزئیات
کانتینر 20 فوت
امتیاز کاربران
کد محصول : iBox-20

مرکز دادۀ سیار (CDC (Containerized Data Center مجموعه ای از زیر ساخت ها و تجهیزاتی است که به عنوان زیرمجموعه ای از مرکز دادۀ سیار (MDC (Mobile Data Center محسوب می شود. این نوع مرکز داده، برای نگهداری داده های یک سازمان در محیطی کنترل شده استفاده می شود و در درون یک کانتینر استاندارد تعبیه شده است. هدف اصلی از تولید و عرضۀ چنین محصولی، ایجاد امکان نصب و راه اندازی سریع مرکز داده و همچنین قابلیت جابه جایی آن است.

مرکز دادۀ سیار یک راهکار قابل حمل، برای پیاده سازی مرکز داده است. این روش جایگزینی برای مرکز دادۀ ثابت است و در هر مکانی که نیاز به پیاده سازی یک مرکز دادۀ قابل حمل باشد، برپا می شود.

یک مرکز دادۀ ثابت از چند بخش اساسی شامل سازۀ فیزیکی، رک ها، اتاق کنترل (NOC)، شبکۀ برق، اعلام و اطفای حریق، سرمایش، امنیت و مانیتورینگ و ... تشکیل می شود. اما در مرکز دادۀ سیار به عنوان رویکرد جدید طراحان، تمامی اجزای اصلی تشکیل دهنده به صورت ماژول های متمایز شده در آمده است.

مرکز دادۀ سیار شامل دو نوع اصلی هستند. نوع رایج مرکز دادۀ سیار، با عنوان مرکز دادۀ کانتینری و یا مرکز دادۀ سیار قابل حمل شناخته می شوند که شامل تجهیزات مرکز داده (سرورها، تجهیزات شبکه و ذخیره سازی) در داخل یک کانتینر استاندارد است. نوع دیگر مرکز دادۀ سیار شامل مجموعه ای از کانتینرهایی است که هر یک بخشی از ماژول های مورد نیاز را در بر دارد و بر اساس حجم مورد نیاز در محل مورد نظر نصب می شود.

کانتینر 10 فوت
کانتینر 10 فوت
مشاهده جزئیات
کانتینر 10 فوت
امتیاز کاربران
کد محصول : iBOX-10

مرکز دادۀ سیار (CDC (Containerized Data Center مجموعه ای از زیر ساخت ها و تجهیزاتی است که به عنوان زیرمجموعه ای از مرکز دادۀ سیار (MDC (Mobile Data Center محسوب می شود. این نوع مرکز داده، برای نگهداری داده های یک سازمان در محیطی کنترل شده استفاده می شود و در درون یک کانتینر استاندارد تعبیه شده است. هدف اصلی از تولید و عرضۀ چنین محصولی، ایجاد امکان نصب و راه اندازی سریع مرکز داده و همچنین قابلیت جابه جایی آن است.

مرکز دادۀ سیار یک راهکار قابل حمل، برای پیاده سازی مرکز داده است. این روش جایگزینی برای مرکز دادۀ ثابت است و در هر مکانی که نیاز به پیاده سازی یک مرکز دادۀ قابل حمل باشد، برپا می شود.

یک مرکز دادۀ ثابت از چند بخش اساسی شامل سازۀ فیزیکی، رک ها، اتاق کنترل (NOC)، شبکۀ برق، اعلام و اطفای حریق، سرمایش، امنیت و مانیتورینگ و ... تشکیل می شود. اما در مرکز دادۀ سیار به عنوان رویکرد جدید طراحان، تمامی اجزای اصلی تشکیل دهنده به صورت ماژول های متمایز شده در آمده است.

مرکز دادۀ سیار شامل دو نوع اصلی هستند. نوع رایج مرکز دادۀ سیار، با عنوان مرکز دادۀ کانتینری و یا مرکز دادۀ سیار قابل حمل شناخته می شوند که شامل تجهیزات مرکز داده (سرورها، تجهیزات شبکه و ذخیره سازی) در داخل یک کانتینر استاندارد است. نوع دیگر مرکز دادۀ سیار شامل مجموعه ای از کانتینرهایی است که هر یک بخشی از ماژول های مورد نیاز را در بر دارد و بر اساس حجم مورد نیاز در محل مورد نظر نصب می شود.

صفحه 1 از 1