زیرساخت و پسیو

 

شرایط عمومی ضمانت کالا (زیرساخت و پسیو)

شرایط عمومی ضمانت کالا بر اساس قسمت قوانین و مقررات سایت سازمان نظام صنفی رایانه به نشانی اینترنتی http://www.irannsr.org/ به شرح ذیل تعیین شده است:

♦ به منظور استفاده از خدمات گارانتی، ارائه ضمانتنامه الزامی می باشد و ضمانتنامه بدون مهر و امضای فروشنده، تاریخ خرید با مدت اعتبار و مشخصات و شماره سریال کالا فاقد اعتبار است.
♦ استفاده از خدمات گارانتی منوط به بررسی و تشخیص شرکت بوده و دستگاهی که کارت ضمانت، برچسب گارانتی یا شماره سریال آن مخدوش شده و یا با شماره سریال دستگاه مطابقت ندارد، شامل گارانتی نمی باشد.
♦ ضمانت فقط شامل دستگاه اصلی بوده و شامل سایر دستگاه های متصل به آن و قطعات جانبی و لوازم مصرفی نمی گردد. (منبع برق، کابل، حافظه)
♦ انتقال دستگاه جهت استفاده از خدمات گارانتی به شرکت و برگشت آن بعهده خریدار است.
♦ خدمات نرم افزاری، Registration، ارتقا، تنظیم یا نصب و راه اندازی شامل ضمانت نمی شود.
♦ انجام Registration دستگاههائی که امکان ثبت و ارتقا نرم افزاری آنها از طریق سازنده اصلی میسر است فقط با هماهنگی شرکت امکان پذیر است. در غیر اینصورت و بروز هر گونه مشکل، مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد.
♦ ضمانت دستگاه، مربوط به عیوب ناشی از ساخت بوده و شامل ایرادات ناشی از بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه، ضربه، آتش، نفود مایعات یا مواد شیمیایی، شکستگی، خراشیدگی، تغییر شکل، زنگ زدگی، نوسانات برق یا عیوب مربوط به عدم استفاده از سیم زمین، ولتاژ القایی، قطع و وصل اتصالات در حین روشن بودن دستگاه، صدمات حین حمل، استفاده نادرست (عدم رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل نگهداری و کارکرد)، دستکاری، تنظیم یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز نمی باشد.
♦ چنانچه امکان تعمیر دستگاه در طول مدت گارانتی میسر نباشد، دستگاه معیوب با دستگاه نو تعویض می گردد و در صورتی که این دستگاه از رده تولید خارج شده باشد کالای مشابه تحویل و عندالزوم مابه التفاوت احتمالی مبلغ دریافت خواهد شد.
♦ در صورت نیاز به واردات قطعات از خارج از کشور جهت تعمیر، با توجه به محدودیت های واردات، امکان افزایش زمان تعمیر یا تعویض وجود خواهد داشت.
♦ تعهدات شرکت محدود به موارد مندرج در ضمانتنامه بوده و ایفای سایر تعهدات تولید کننده اصلی کالا و یا سایر فروشندگان کالا منوط به بررسی و تعیین هزینه خواهد بود.
♦ خریدار با دریافت کارت ضمانت، شرایط آن را پذیرفته و کالا را با برچسب گارانتی و ظاهر فیزیکی سالم دریافت نموده است.

شرایط گارانتی -نقره ایی 

 
♦ 2 سال گارانتی ( سال اول گارانتی تعمیرات و قطعه - سال دوم گارانتی تعمیرات بدون قطعه)
♦ 72 ساعت گارانتی عودت بدون کسر مبلغ- Money Back Guarranty
♦ تحویل رایگان در محل خریدار ظرف مدت 48 ساعت
♦ ضمانت حمل و تحویل سالم تجهیزات در محل خریدار
♦ حمل رایگان تجهیزات معیوب به شرکت در تمام مدت گارانتی
♦ تلفن رایگان پشتیبانی و گارانتی
♦ آموزش رایگان جهت نصب و راه اندازی
♦ گارانتی تعویض تجهیزات معیوب در هفته اول
♦ ارائه جایگزین (کالای امانی مشابه) در زمان تعمیرات در 90 روز اول
♦ مشاوره رایگان ارتقای شبکه (در صورت استفاده از این تجهیزات)
♦ عیب یابی تجهیزات معیوب حداکثر ظرف مدت 48 ساعت
♦ بهای گارانتی نقراه ای شرکت تیام شبکه 10% قیمت این تجهیزات می باشد

شرایط گارانتی- طلایی

 
♦ 3 سال گارانتی ( سال اول گارانتی تعمیرات و قطعه - سال دوم و سوم گارانتی تعمیرات بدون قطعه)
♦ یک هفته گارانتی عودت بدون کسر مبلغ -Money Back Guarranty
♦ تحویل رایگان در محل خریدار ظرف مدت 24 ساعت
♦ ضمانت حمل و تحویل سالم تجهیزات در محل خریدار
♦ حمل رایگان تجهیزات معیوب به شرکت در تمام مدت گارانتی
♦ نصب و راه اندازی رایگان
♦ تلفن رایگان پشتیبانی و گارانتی
♦ آموزش رایگان جهت نصب و تنظیمات
♦ گارانتی تعویض تجهیزات معیوب در ماه اول
♦ ارائه جایگزین (کالای امانی مشابه) در زمان تعمیرات در سال اول
♦ مشاوره رایگان جهت ارتقائ یا بهینه سازی شبکه
♦ بازدید و سرویس های رایگان دوره ایی***
♦ عیب یابی تجهیزات معیوب حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از دریافت
♦ بهای گارانتی طلایی شرکت تیام شبکه معادل 30% ارزش تجهیزات می باشد

 

 

 

 

 

* تمامی خدمات فوق در شهر تهران قابل ارائه می باشد، لذا در سایر شهر ها هزینه و زمان این خدمات بر اساس مکان ارائه انها متغیر می باشد.
** در رابطه با گارانتی عودت بدون کسر مبلغ، کالاهای مرجوعی می بایست وضعیت فیزیکی اولیه را دارا باشند و همچنین هزینه حمل بر عهده مشتری می باشد. این سرویس، شامل کالاهای سفارشی نمی گردد.
 
 
 
***سرویس های دوره ای
 
♦ گرد گیری و سرویس فن سیستمها
♦ گردگیری پورت ها
♦ گردگیری GBIC با مواد مخصوص
♦ بازدید فیزیکی فن ها
♦ بازدید پیچ های براکت ها
♦ بازدید اسلاید ریل ها
♦ بازدید کابل ها
♦ بازدید برچسب های گارانتی
 
**** در صورت عدم توانایی شرکت تیام شبکه در اجرای تعهدات فوق، شرکت روزانه مبلغ 0.001 (یک هزارم) ارزش کالا ( تا سقف کل مبلغ ) را بعنوان خسارت به خریدار پرداخت می نماید.