آموزش

از متخصصين بياموزيد

 
 
اساتيد متخصص و با تجربه این شرکت مدتهاست که به برگزاري سمينارها، دوره ها و کارگاه هاي آموزشي اهتمام مي ورزند.
دوره هاي آموزشي براي کارکنان، توزيع کنندگان و همچنين مشتريان برگزار مي گردد.
سمينارهاي تخصصي براي آموزش مشتريان، سازمانهاي دولتي، مشاوران و متخصصان دانش فناوري اطلاعات در نظر گرفته شده است.
کارگاه هاي آموزشي به فراگيران اين امکان را مي دهند که دانش خود را بصورت عملي پياده سازند و سطح مهارت ها و تجارب خود را ارتقا بخشند.
امکانات و تسهيلات خاصي نيز به منظور اعطاي گواهينامه هاي بين المللي، برای شرکت کنندگان در دوره ها فراهم آمده است.