شرایط عمومی ضمانت انواع UPS

 
♦به منظور استفاده از خدمات گارانتی، ارائه فاکتور خرید الزامی بوده و بدون مهر و امضای فروشنده، تاریخ خرید و مشخصات فاقد اعتبار است.
♦ استفاده از خدمات گارانتی منوط به بررسی و تشخیص شرکت بوده و دستگاهی که هولوگرام آن مخدوش شده باشد شامل گارانتی نمی باشد.
♦ ضمانت دستگاه مربوط به عیوب ناشی از ساخت بوده و شامل ایرادات ناشی از بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه، ضربه، آتش، نفوذ مایعات یا مواد شیمیایی، شکستگی، خراشیدگی، استفاده نادرست ( عدم رعایت شرایط مندرج در دستور العمل نگهداری و کارکرد )، دستکاری، تنظیم یا تعمیر توسط افراد غیر مجـاز نمی باشد.
♦ در صورت نیاز به نصب دستگاه توسط کارفرما می بایست شرایط نصب با هماهنگی این شرکت و مطابق دستورالعمل نصب صورت پذیرد و در صورتیکه دستگاه بر اثر نصب نادرست دچار مشکل شود از گارانتی خارج می باشد.
♦ در صورت مسدود شدن مسیر تهویه دستگاه بر اثر قراردادن هرگونه شی خارجی دستگاه خارج از گارانتی می باشد.
♦ خـــریدار با دریافت فاکتور خرید، شرایط گارانتی را پذیرفته و کالا را باحسب گارانتی و ظاهر فیزیکی ســالم دریافت نموده است.
♦ هرگونه جابجایی و یا  خاموش کردن دستگاه یو پی اس در طول دوره گارانتی می بایست با هماهنگی فروشنده انجام گردد.
♦ گارانتی شامل دستمزد تعمیر و قطعات تعویض شده است و شامل هزینه ایاب و ذهاب کارشناس و حمل و نقل دستگاه نمی باشد.
♦ ضمانت فقط شامل دستگاه اصلی است و مشمول سایر وسایل و قطعات جانبی یا لوازم مصرفی نمی باشد.
♦ در صورت نیاز به واردات قطعات از خارج از کشور جهت تعمیر، با توجه به محدودیتهای واردات، امکان افزایش زمان تعمیر با هماهنگی کارفرما وجود خواهد داشت.