مصوبه حفاظت از اطلاعات را به دولت فرستادیم

تاریخ ارسال :

۱۳ آبان ۱۳۹۷

مصوبه حفاظت از اطلاعات را به دولت فرستادیم

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات درباره حفظ امنیت و اطلاعات در پیام رسان ها گفت: مصوبه حفاظت از اطلاعات را به دولت فرستادیم که امیدوارم هرچه زودتر تصویب شود.


محمد جواد آذری جهرمی افزود: بسیاری از برنامه های داخلی روی گوشی های مردم نصب است، حساسیت ها به استفاده از پیام رسان های داخلی بازمی گردد که ما برای این مهم دو محور در نظر گرفته ایم؛  نخست این که مقررات دقیقی داشته باشیم و سپس نظارت جدی بر روی همین مقررات باشد.

جهرمی درباره اقدامات وزرات ارتباطات در این باره گفت: مصوبه حفاظت داده ها را تنظیم کردیم و به دولت فرستادیم که انتظار داریم هرچه سریع تر تصویب و با فوریت به مجلس فرستاده شود تا زمینه اعتماد بیشتر فراهم شود.
وی گفت: اگر نمایندگان مطالبه حقوقی بیشتری کنند و پیگیری انجام شود این اعتماد ایجاد خواهد شد.

منبع : فناوران اطلاعات