گالری تصاویر

نمایش براساس : همه تصویر فیلم
دریافت پنجمین دوره متوالی گواهینامه و تندیس استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان
دریافت پنجمین دوره متوالی گواهینامه و تندیس استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان
دریافت پنجمین دوره متوالی گواهینامه و تندیس استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان
دریافت اولین گواهی‌نامه مشاوره پایه ۲ سازمان نصر توسط مدیرعامل شرکت تیام شبکه
دریافت اولین گواهی‌نامه مشاوره پایه ۲ سازمان نصر توسط مدیرعامل شرکت تیام شبکه
دریافت اولین گواهی‌نامه مشاوره پایه ۲ سازمان نصر توسط مدیرعامل شرکت تیام شبکه
دریافت لوح تقدیر و تندیس برگزیده از چهارمین جشنواره ملی ارتباطات فناوری اطلاعات «فاوا » یادواره شهید دکتر قندی - سال 1393
دریافت لوح تقدیر و تندیس برگزیده از چهارمین جشنواره ملی ارتباطات فناوری اطلاعات «فاوا » یادواره شهید دکتر قندی - سال 1393
دریافت لوح تقدیر و تندیس برگزیده از چهارمین جشنواره ملی ارتباطات فناوری اطلاعات «فاوا » یادواره شهید دکتر قندی - سال 1393
دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان در چهارمین همایش رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان استان تهران
دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان در چهارمین همایش رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان استان تهران
دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان در چهارمین همایش رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان استان تهران
بازدید دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ایران و رئیس بنیاد ملی نخبگان از غرفه تیام شبکه در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران
بازدید دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ایران و رئیس بنیاد ملی نخبگان از غرفه تیام شبکه در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران
بازدید دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ایران و رئیس بنیاد ملی نخبگان از غرفه تیام شبکه در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران
دریافت گواهینامه ملی از شانزدهمین همایش ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان - 1395
دریافت گواهینامه ملی از شانزدهمین همایش ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان - 1395
دریافت گواهینامه ملی از شانزدهمین همایش ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان - 1395
بازدید دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه تیام شبکه در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران - 1395
بازدید دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه تیام شبکه در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران - 1395
بازدید دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه تیام شبکه در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران - 1395
دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان در ششمین همایش رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان استان تهران
دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان در ششمین همایش رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان استان تهران
دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان در ششمین همایش رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان استان تهران
بازدید آقای مهندس نصرالله جهانگرد معاون وقت وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از غرفه تیام شبکه در بیستمین نمایشگاه بین المللی الکامپ
بازدید آقای مهندس نصرالله جهانگرد معاون وقت وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از غرفه تیام شبکه در بیستمین نمایشگاه بین المللی الکامپ
بازدید آقای مهندس نصرالله جهانگرد معاون وقت وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از غرفه تیام شبکه در بیستمین نمایشگاه بین المللی الکامپ
دریافت گواهینامه استانی و ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از در پنجمین همایش استانی و هفدهمین همایش کشوری رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان
دریافت گواهینامه استانی و ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از در پنجمین همایش استانی و هفدهمین همایش کشوری رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان
دریافت گواهینامه استانی و ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از در پنجمین همایش استانی و هفدهمین همایش کشوری رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان
بازدید آقای مهندس نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و دکتر ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران از غرفه تیام شبکه در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران
بازدید آقای مهندس نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و دکتر ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران از غرفه تیام شبکه در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران
بازدید آقای مهندس نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و دکتر ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران از غرفه تیام شبکه در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران
بازدید مهندس محمود خسروی معاون وزیر و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از غرفه شرکت تیام شبکه در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلا ع رسانی تهران
بازدید مهندس محمود خسروی معاون وزیر و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از غرفه شرکت تیام شبکه در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلا ع رسانی  تهران
بازدید مهندس محمود خسروی معاون وزیر و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از غرفه شرکت تیام شبکه در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلا ع رسانی تهران
دریافت گواهینامه و تندیس از سومین همایش استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان استان تهران
دریافت گواهینامه و تندیس از سومین همایش استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان استان تهران
دریافت گواهینامه و تندیس از سومین همایش استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان استان تهران
بازدید آقای علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد و هیئت همراه از غرفه تیام شبکه در بیستمین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران
بازدید آقای علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد و هیئت همراه از غرفه تیام شبکه در بیستمین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران
بازدید آقای علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد و هیئت همراه از غرفه تیام شبکه در بیستمین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران
بازدید دکتر تقی پور - وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیأت همراه از مرکز دادۀ سیار (iBOX) در شانزدهمین نمایشگاه الکامپ
بازدید دکتر تقی پور - وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیأت همراه از مرکز دادۀ سیار (iBOX) در شانزدهمین نمایشگاه الکامپ
بازدید دکتر تقی پور - وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیأت همراه از مرکز دادۀ سیار (iBOX) در شانزدهمین نمایشگاه الکامپ
دیدار با رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام
دیدار با رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام
دیدار با رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام