IP Based Metered Switched PDU

IP Based Metered Switched PDU
IP Based Metered Switched PDU
IP Based Metered Switched PDU

در طراحی و تولید پنلهای توزیع برق iPOWER، نیازهای ویژۀ کاربران پرمصرف و حرفهای در مراکز داده، اتاقهای امن و مراکز حساس مد نظر قرار گرفته است.

در این راستا، شرکت بهمنظور سهولت نظارت و کنترل ولتاژ و آمپراژ مصرفی و همچنین ایجاد قابلیت مدیریت از راه دور جریان برق مصرفی تک به تک دستگاهها، با بهرهگیری از آخرین فناوری روز دنیا نسبت به ارایه انواع پنلهای توزیع برق مجهز به آمپرمتر و ولتمتر و با قابلیت کار تحت شبکه اقدام نموده است.

سري IP Metered Switches PDU مجهز به نمایشگر جهت مشاهده ولتاژ، شدت جریان مصرفی و آدرس IP است. همچنین مولفه‌های برق توسط نرم‌افزار قابل مشاهده است و در اين سري از محصولات امکان تعریف بازه ولتاژ و جریان برای تک تک پریزها و کل پاور وجود دارد