رک های دیواری
رک های دیواری
رک های دیواری
Small,Economic & Standard with Ultra Features
  
بر اساس اصول کابل کشی ساخت یافته، شبکه LAN از پنج بخش :
• Demarcation Point
• Telecommunication Room
• (Backbone (Vertical Cabling
• (Distribution Cabling (Horizontal Cabling
• Work Area
تشکیل شده است.
 
بنابراین مطابق با مدل ارائه شده در استاندارد کابل کشی ساخت یافته ، رک های دیواری عموما بعنوان زیر مجموعه اتاق TR محسوب می شوند. براساس مدل سه لایه Enterprise Campus LAN رک های دیواری عمدتا جهت استقرار انواع تجهیزات Passive و Active در بخش های کم تراکم لایه دسترسی (Access) مورد استفاده قرار می گیرند.
بدیهی است ارتباط این رک های لایه دسترسی با رک های لایه های توزیع و مرکزی از طریق زیر سیستم کابل کشی Backbone فراهم می گردد.
رک های دیواری این شرکت با رعایت استانداردهای مربوطه در رنگها و مدل های متنوع جهت تامین سلایق و ابعاد مختلف ، برای کاربری های متفاوت طراحی شده اند.
لازم به ذکر است، رک EZ با صرفه اقتصادی ،رک BASE با طراحی عمومی و متنوع ، و رک ULTRA مجهز به سیستم هوشمند برای شبکه های پیشرفته در نظر گرفته شده اند.