رک Rack
رک Rack
رک Rack
شرکت تیام شبکه نخستین ارائه کننده رک های کامپیوتری در ایران بوده و با ارائه رک های متنوع در مدل ها و سایزهای مختلف با نام تجاری IRACK  نقش مهمی در جهت تامین نیازهای داخلی صنعت IT ایفا کرده است و در این مسیر نام تجاری خود را از طریق وفاداری مشتریان، نوآوری، خلاقیت و بهبود مستمر در کیفیت محصولات و خدمات تقویت می نماید.
این شرکت فراتر از مرزهای خودکفایی در تولیدات داخلی، با استفاده از فناوری های روز دنیا، بعنوان نخستین ارائه کننده رک های هوشمند، اقدام به عرضه رک های حرفه ای با نام های Server, DIGI+ ,Intelli کرده است. محصولات عرضه شده توسط این شرکت، تحت گروه هایی با نام های Server Racks, Network Racks و Open Racks در کاتالوگ این شرکت معرفی شده اند.
 
رک های دیواری
رک های دیواری
رک های دیواری

بـراســـاس اصول کابـل‌کـشی ساخــت‌یافته (Structured Cabling)، شبکۀ LAN از پـنج بـخش زیر تشکیل شده است: Demarcation Point ،Telecommunication Room ،Backbone (Vertical Cabling) ،Distribution (Horizontal Cabling)، Work Area بـنـابـراین مـطــــابق بـا مدل ارائــــــه شـــــده د...

مشاهده لیست محصولات
رک های ایستاده
رک های ایستاده
رک های ایستاده

این شــــرکت متــــناســب با نیــاز کاربران در شبکه‌ها‌‌ی کامپیـوتری، رک‌هـای ایستاده را در پنج مدل Open Racks ،MD Racks ،Server Racks ،Network Racks وCool Racks طراحی و ارائه کرده است.  

مشاهده لیست محصولات