میکرو دیتاسنتر

میکرو دیتاسنتر
میکرو دیتاسنتر
میکرو دیتاسنتر

 

 

استفاده مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت

•در اندازه 42U با ابعاد بیرونی: عرض 120 ، عمق 100 و ارتفاع 218 سانت یمتر )بدون فیلتر )EMP
و 270 سانت یمتر )با فیلتر EMP ( و ابعاد داخلی: عرض 70 ، عمق 90 و ارتفاع 200 سانتی متر
•مقاوم در برابر امواج الکترومغناطیس با تضعیف 40 تا 60 دسی بل
•تعبیه فضایی در کنار ری لهای عمودی رک به منظور قرارگیری پنل توزیع برق )به صورت
Zero Unit ( بدون نیاز به اشغال فضای مفید رک
•دارای پنل جانبی، درب جلو و عقب تک لنگه و سینی کف با پوشش دو لایه مجزا از یکدیگر،
جهت قرارگیری پشم سنگ و جلوگیری از تبادل حرارتی با فضای بیرون
•ایجاد سطوح پله ای جهت نصب درزگیرهای شیلد الکترومغناطیس
•دارای درزگیر لاستیکی جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و رطوبت با شناسه IP 54
•سهولت دسترسی به تجهیزات از جلو و عقب رک
•قابلیت سفارشی سازی براساس نیاز کاربر
•مجهز به سیستم قفل گاو صندوقی )زبانه دار اهرمی( و قفل سوئیچی
•شاسی جهت حمل رک توسط لیفتراکهدایت و آرایش کابل

•خم کاری ناودانی ریل ها به منظور ایجاد فضای هدایت کابل داخل ریل و تعبیه پانچ های بیضی بر روی
ری لها به منظور ورود و خروج کابل به آن
•افزایش پهنای ری لهای عمودی و تعبیه پان چهای مربعی بر روی آن ها و همچنین بر روی بازوهای تقویتی
به منظور نصب پایه نگه دارنده بست کمربندی، جهت سهولت و نظم بیشتر در هدایت کابل ها در
ارتفاع و عمق رک
•طراحی سقف رک با قابلیت ایجاد بازشو جهت ورود کاب لهای برق و دیتا )کابل های فیبر نوری( و
همچنین اتصال فیلتر EMP با قابلیت پشتیبانی از هر جریان الکتریسیته متناسب با نیاز کارفرما بر حسب
شدت جریان تکفازسهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

 

 

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

•درج شمارشگر یونیت چاپی مشکی بر روی 4 ریل عمودی به منظور سهولت
در نصب تجهیزات
•سهولت و همخوانی در نصب کلیه تجهیزات استاندارد شبکه و سرورهای
متداول

 

تحمل وزن، استحکام، ایستایی

•استفاده از ورق دوبل شده و تغییر در شکل خم کاری ستون و ریل به منظور استحکام
بیشتر
•تحمل وزن حداکثر تا 1000 کیلوگرم
•استفاده از اتصالات پیچ و مهر های و جوشکاری شده در سطوح مختلف، بسته به نوع
کاربرد، ضمن در نظر گرفتن اصول محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس و در نظر
گرفتن بالاترین حالت ایستایی و تحمل وزن و ضربه پذیری با شناسه IP 54
•استفاده از ریل با ضخامت 2 میلی متر به منظور استحکام بیشتر

 

از جمله ویژگی های متمایز کنندۀ رک Safe

•کاربری برای راه اندازی میکرو دیتاسنتر
•کاربری جهت پشتیبانی از الزامات پدافند غیرعامل
•مجهز به سیستم قفل گاو صندوقی چند زبانه و قفل سوئیچی
•مجهز به سیستم سرمایش یکپارچه گازی استاندارد با توان های مختلف، بسته به
توان مصرفی رک و با قابلیت نصب بر روی درب جلو و عقب
•قابلیت باز شدن سقف رک با رعایت کلیه اصول استاندارد در بخش شیلد
الکترومغناطیس
•مجهز به فیلتر EMP بر روی سقف رک به منظور فیلتر کردن امواج الکترومغناطیس
ورودی از طریق کابل ورودی برق اصلی
•قابلیت نصب ایزولاتور نوری جهت ورود کابل های مسی به داخل رک

 

در، پنل های جانبی و بدنه:

•درب جلو و عقب تمام فلزی دو لایه با ساختار پل های به منظور نصب درزگیر الکترومغناطیس جهت محافظت در برابر امواج و نصب درزگیر لاستیکی جهت محافظت در برابر گرد و
غبار و رطوبت
•دارای پن لهای جانبی، درب جلو و عقب تک لنگه و سینی کف با پوشش دو لایه مجزا از یکدیگر، جهت قرارگیری فوم الاستومری و جلوگیری از تبادل حرارتی با فضای بیرون
•قفل گاو صندوقی چند زبانه و قفل سوئیچی
• دارای بدنۀ تمام فلزی جوشکاری شده برای استحکام بیشتر
•استفاده از رنگ پودری الکترواستاتیک جهت زیبایی و دوام بیشتر
•تحمل وزن حداکثر تا 1000 کیلوگرم
•مجهز به پایه جهت حمل توسط لیفتراک

 

ریل، ستون و بازوهای تقویتی:

•استفاده از ریل با ضخامت 2 میل یمتر به منظور استحکام بیشتر
•درج شمارشگر یونیت چاپی مشکی بر روی 4 ریل عمودی به منظور سهولت در نصب تجهیزات
•فاصله 19 اینچ در ری لها مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی IEC60297
•امکان تنظیم دلخواه فاصله ری لها )آداپتورها( با یکدیگر در عمق رک
•سهولت و همخوانی در نصب کلیه تجهیزات استاندارد شبکه و سرورهای متداول
•تغییر در شکل خم ستون و به منظور استحکام بیشتر
•تعبیه براکت مناسب در کنار ریل انتهای رک جهت نصب پن لهای توزیع برق )به صورت Zero Unit بدون نیاز به اشغال فضای مفید رک(

 

ورودی کابل:

•قابلیت باز شدن سقف رک، جهت ورود کابل های برق و دیتا با رعایت اصول استاندارد در بخش شیلد الکترومغناطیس و جلوگیری از ورود گرد و غبار و رطوبت
•خم کاری ناودانی ری لها به منظور ایجاد فضای هدایت کابل داخل ریل و تعبیه پان چهای بیضی بر روی ری لها به منظور ورود و خروج کابل به آن
•افزایش پهنای ری لهای عمودی و تعبیه پان چهای مربعی بر روی آ نها و همچنین بر روی بازوهای تقویتی به منظور نصب پایه نگه دارنده بست کمربندی، جهت سهولت و نظم
بیشتر در هدایت کابل ها در ارتفاع و عمق رک

 

فن، پایه و امکانات جانبی:

•دارای کولر گازی یکپارچه صنعتی با حداکثر توان 5 کیلووات با قابلیت نصب بر روی در جلو و عقب
•مجهز به ارت بدنه در شاسی اصلی رک
•مجهز به پایه جهت حمل توسط لیفتراک
•امکان نصب چرخ و پایه ثابت

 

قابلیت سفارش سازی:

•این محصول این قابلیت را دارد که بدون لایه محافظ شیلد در برابر امواج الکترومغناطیس ارائه گردد

 

استفاده مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت

•در اندازه 35U با ابعاد بیرونی: عرض 85 ، عمق 120 و ارتفاع 182 سانتی متر و ابعاد
داخلی: عرض 65 ، عمق 95 و ارتفاع 165 سانتی متر
•تعبیه فضایی در کنار ری لهای عمودی رک به منظور قرارگیری پنل توزیع برق )به صورت
Zero Unit ( بدون نیاز به اشغال فضای مفید رک ) با توجه به عرض کم، صرفا امکان
نصب ی کعدد پاور عمودی وجود دارد و ریل های عمودی در وسط رک قرار نمی گیرد.(
•دارای پنل جانبی، درب جلو و عقب تک لنگه و سینی کف با پوشش دو لایه مجزا از
یکدیگر، جهت قرارگیری پشم سنگ و جلوگیری از تبادل حرارتی با فضای بیرون قابلیت
استفاده از فوم الاستومری برای پشم سنگ وجود دارد.
•دارای درزگیر لاستیکی جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و رطوبت با شناسه IP 54
•سهولت دسترسی به تجهیزات از جلو و عقب رک
•مجهز به سیستم کنترل دسترسی قفل برقی و مکانیزم بازشوی، کارت، کد )با قابلیت
افزودن اثر انگشت به مکانیزم مورد نظر(

 

هدایت و آرایش کابل

•خم کاری ناودانی ریل ها به منظور ایجاد فضای هدایت کابل داخل ریل و تعبیه پانچ های
بیضی بر روی ریل ها به منظور ورود و خروج کابل به آن
•افزایش پهنای ریل های عمودی و تعبیه پان چهای مربعی بر روی آن ها و همچنین بر روی
بازوهای تقویتی به منظور نصب پایه نگه دارنده بست کمربندی، جهت سهولت و نظم
بیشتر در هدایت کابل ها در ارتفاع و عمق رک
•قابلیت باز شو در سینی کف رک و نصب گلند و پریزهای صنعتی 32 آمپر تکفاز، جهت ورود
کاب لهای برق و دیتا و جلوگیری از ورود گرد و غبار و رطوبت

 

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

•درج شمارشگر یونیت چاپی سفید بر روی 4 ریل عمودی به منظور سهولت
در نصب تجهیزات
•سهولت و همخوانی در نصب کلیه تجهیزات استاندارد شبکه و سرورهای
متداول

 

تحمل وزن، استحکام، ایستایی

•استفاده از ورق دوبل شده و تغییر در شکل خم کاری ستون و ریل به منظور استحکام
بیشتر
•تحمل وزن حداکثر تا 1000 کیلوگرم
•استفاده از اتصالات پیچ و مهر های و جوشکاری شده در سطوح مختلف، بسته به نوع
کاربرد، ضمن در نظر گرفتن اصول محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس و در نظر
گرفتن بالاترین حالت ایستایی و تحمل وزن و ضربه پذیری با شناسه IP 54
•استفاده از ریل با ضخامت 2 میلی متر به منظور استحکام بیشتر

 

از جمله ویژگی های متمایز کنندۀ رک safe

کاربری برای راه اندازی میکرو دیتاسنتر
•مجهز به سیستم کنترل دسترسی با قابلیت دسترسی افراد با مجوزهای تعریف شده
•مجهز به سیستم سرمایش یکپارچه گازی استاندارد با توان های مختلف، بسته به
توان مصرفی رک و با قابلیت نصب بر روی درب جلو، عقب و سقف

 

مشخصات صنعتی رک

ابعاد رک:
•در اندازه 35U
•ابعاد بیرونی: عرض 85 ، عمق 120 و ارتفاع 182 سانتیمتر
•ابعاد داخلی: عرض 65 ، عمق 95 و ارتفاع 165 سانتیمتر

 

در، پنل های جانبی و بدنه:

•درب جلو و عقب تمام فلزی دو لایه با ساختار پل های جهت نصب درزگیر لاستیکی به منظور محافظت در برابر گرد و غبار و رطوبت
•دارای پن لهای جانبی، درب جلو و عقب تک لنگه و سینی کف با پوشش دو لایه مجزا از یکدیگر، جهت قرارگیری پشم سنگ و جلوگیری از تبادل حرارتی با فضای بیرون
•کنترل دسترسی الکترومکانیکی از طریق قفل برقی و مکانیزم بازشوی، کارت، کد )با قابلیت افزودن اثر انگشت به مکانیزم مورد نظر( دارای بدنۀ تمام فلزی جوشکاری شده
برای استحکام بیشتر
•استفاده از رنگ پودری الکترواستاتیک جهت زیبایی و دوام بیشتر
•تحمل وزن حداکثر تا 1000 کیلوگرم

 

ریل ستون و بازوهای تقویتی

•استفاده از ریل با ضخامت 2 میل یمتر به منظور استحکام بیشتر
•درج شمارشگر یونیت چاپی سفید بر روی 4 ریل عمودی به منظور سهولت در نصب تجهیزات
•فاصله 19 اینچ در ری لها مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی IEC60297
•امکان تنظیم دلخواه فاصله ریل ها )آداپتورها( با یکدیگر در عمق رک
•سهولت و همخوانی در نصب کلیه تجهیزات استاندارد شبکه و سرورهای متداول
•تغییر در شکل خم ستون و به منظور استحکام بیشتر
•تعبیه براکت مناسب در کنار ریل انتهای رک جهت نصب پن لهای توزیع برق )به صورت Zero Unit بدون نیاز به اشغال فضای مفید رک(
•تعبیه محل بستن قلاب جهت حمل و نقل در سقف رک

ورودی کابل:

•قابلیت باز شو در سینی کف رک و نصب گلند و پریزهای صنعتی 32 آمپر تکفاز، جهت ورود کاب لهای برق و دیتا و جلوگیری از ورود گرد و غبار و رطوبت
•خ مکاری ناودانی ری لها به منظور ایجاد فضای هدایت کابل داخل ریل و تعبیه پان چهای بیضی بر روی ری لها به منظور ورود و خروج کابل به آن
•افزایش پهنای ری لهای عمودی و تعبیه پان چهای مربعی بر روی آ نها و همچنین بر روی بازوهای تقویتی به منظور نصب پایه نگه دارنده بست کمربندی، جهت سهولت و نظم
بیشتر در هدایت کاب لها در ارتفاع و عمق رک

 

فن، پایه و امکانات جانبی:

•دارای کولر گازی یکپارچه صنعتی با حداکثر توان 5 کیلووات )درب رک( و 5/ 7 کیلووات )سقف رک(
•مجهز به ارت بدنه در شاسی اصلی رک
•تعبیه محل بستن قلاب جهت حمل و نقل در سقف رک
•امکان نصب چرخ و پایه ثابت