یو پی اس های بدون ترانس (TRANSFORMER LESS)

یو پی اس های بدون ترانس (TRANSFORMER LESS)
یو پی اس های بدون ترانس (TRANSFORMER LESS)
یو پی اس های بدون ترانس (TRANSFORMER LESS)

یو پی اس های بدون ترانس (‌TRANSFORMER LESS)
یو پی اس ‌های بدون ترانس دارای تکنولوژی جدید و به روزتری بوده و در طراحی و ساخت این محصولات از قطعات الکترونیک قدرت به جای تکنولوژی ترانس استفاده شده است. تلفات کمتر، میزان بازدهی بیشتر و میزان مصرف برق کمتر نسبت به یو پی اس های ترانس‌دار از مزایای استفاده از این یو پی اس ها می‌باشد. این نوع از یو پی اس ‌ها دارای تنوع محصولات بیشتری نسبت به یو پی اس های ترانس‌دار بوده و از 1 تا 500 کیلو ولت آمپر عرضه می‌شوند.
 

مدل‌های ارائه شده جهت یو پی اس های بدون ترانس:

Low Power Series :LP SERIES
 Rackmount Series :RT SERIES
Compact Power Series :CP SERIES
High Power Series :HP SERIES