UPS های ترانس دار TRANSFORMER BASE

UPS های ترانس دار TRANSFORMER BASE
UPS های ترانس دار TRANSFORMER BASE
UPS های ترانس دار TRANSFORMER BASE

UPSهای ترانس‌دار ( TRANSFORMER BASE)

توان ارائه شده برای UPS‌های ترانس‌دار از  1 تا  800  کیلوولت آمپر را پوشش می‌دهد.  ارائه Power Factor خروجی 0.9  و راندمان 96% ، این UPS را از محصولات مشابه دیگر مجزا می‌نماید.مدل‌های ارائه شده جهت UPS‌های ترانس‌دار:

Lowpower Transformer base Series : LT SERIES
Hipower Transformer base Series : HT SERIES