یو پی اس های ترانس دار (Transformer Base)

یو پی اس های ترانس دار (Transformer Base)
یو پی اس های ترانس دار (Transformer Base)
یو پی اس های ترانس دار (Transformer Base)

توان ارائه شده برای یو پی اس های ترانس‌دار از  1 تا  800  کیلوولت آمپر را پوشش می‌دهد.  ارائه Power Factor خروجی 0.9  و راندمان 96%، این یو پی اس را از محصولات مشابه دیگر مجزا می‌نماید.

 

مدل‌های ارائه شده جهت یو پی اس ‌های ترانس‌دار:

  • Low power Transformer base Series : LT SERIES
  • High power Transformer base Series : HT SERIES