UPS‌های مستقل(STANDALONE UPS‌)

UPS‌های مستقل(STANDALONE UPS‌)
UPS‌های مستقل(STANDALONE UPS‌)
UPS‌های مستقل(STANDALONE UPS‌)

UPSهای مستقل به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
 
UPS‌های ترانس‌دار( TRANSFORMER BASE)
UPS‌های بدون ترانس(TRANSFORMER LESS)

 

 

UPSهای بدون ترانس TRANSFORMER LESS
UPSهای بدون ترانس TRANSFORMER LESS
UPSهای بدون ترانس TRANSFORMER LESS

UPSهای بدون ترانس (‌TRANSFORMER LESS) UPS‌های بدون ترانس دارای تکنولوژی جدید و به روزتری بوده و در طراحی و ساخت این محصولات از قطعات الکترونیک قدرت به جای تکنولوژی ترانس استفاده شده است. تلفات کمتر، میزان بازدهی بیشتر و میزان...

مشاهده لیست محصولات
UPS های ترانس دار TRANSFORMER BASE
UPS های ترانس دار TRANSFORMER BASE
UPS های ترانس دار TRANSFORMER BASE

UPSهای ترانس‌دار ( TRANSFORMER BASE) توان ارائه شده برای UPS‌های ترانس‌دار از  1 تا  800  کیلوولت آمپر را پوشش می‌دهد.  ارائه Power Factor خروجی 0.9  و راندمان 96% ، این UPS را از محصولات مشابه دیگر مجزا می‌نماید.مدل‌...

مشاهده لیست محصولات