گروه رویداد :
مهم‌ترین مشاغل مراکز داده در سال ۲۰۱۹
مهم‌ترین مشاغل مراکز داده در سال ۲۰۱۹
ادامه مطلب
محصول‌سازی خدمات چیست و چگونه کسب‌وکار شما را نجات می‌دهد؟
محصول‌سازی خدمات چیست و چگونه کسب‌وکار شما را نجات می‌دهد؟
ادامه مطلب
تیم‌های کوچک بهترهستند یا تیم‌های بزرگ؟!
تیم‌های کوچک بهترهستند یا تیم‌های بزرگ؟!
تیم‌های کوچک بهترهستند یا تیم‌های بزرگ؟!

به نظر شما گوگل بیشتر به فناوری خدمت کرده است یا تیم‌های استارتاپی کوچک؟ کدام‌یک فناوری را ت...

55 0 0
ادامه مطلب
۱۰ روش کاهش هزینه‌های شبکه‌های کامپیوتری
۱۰ روش کاهش هزینه‌های شبکه‌های کامپیوتری
۱۰ روش کاهش هزینه‌های شبکه‌های کامپیوتری

در شرایط اقتصادی کنونی، مدیران IT برای نگه‌داری و توسعه شبکه‌های کامپیوتری تحت فشار هستند. ار...

52 0 0
ادامه مطلب
۵ درس مدیریتی بزرگی که باید از ویروس کرونا آموخت!
۵  درس مدیریتی بزرگی که باید از ویروس کرونا آموخت!
۵ درس مدیریتی بزرگی که باید از ویروس کرونا آموخت!

بحران ویروس کرونا (Coronavirus) یک پدیده چندوجهی نادر در قرن ۲۱ است. محصور و محدود به یک کشور خاص نیس...

73 0 0
ادامه مطلب
۱٠ قانون عادت‌های اتمی برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگ روی عادت‌های کوچک‌مان تمرکز کنیم!
۱٠ قانون عادت‌های اتمی برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگ روی عادت‌های کوچک‌مان تمرکز کنیم!
۱٠ قانون عادت‌های اتمی برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگ روی عادت‌های کوچک‌مان تمرکز کنیم!

اشاره کتاب «عادت‌های اتمی» (Atomic Habits) حاصل سال‌های طولانی مطالعه روی عادت‌های کوچک و بزرگ ان...

54 0 0
ادامه مطلب
مهم‌ترین تازه‌های مراکز داده در سال ۲٠۱۹ که روی زیرساخت و عملیات تاثیرگذار هستند
مهم‌ترین تازه‌های مراکز داده در سال ۲٠۱۹ که روی زیرساخت و عملیات تاثیرگذار هستند
ادامه مطلب